Kasam 2.0 drog igång hösten 2019. Det finansieras gemensamt av kommunen och Europeiska Socialfonden, ESF, och bygger vidare på ett tidigare program för chefsutveckling. Kasam står för Känsla av sammanhang. Tanken är att arbetsmiljöarbete ska utgå från friskfaktorer och möjligheter, inte bara fokusera på risker och hinder.

1445

2 okt 2002 Känslan av sammanhang, KASAM, minskar i samhället och mest bland kvinnor, yngre och personer med identifierad sjukdom. Det visar en 

Finns som självskattning på Internet, t.ex. på www.salutogenes.nu. KASAM. känsla av sammanhang har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM har dessutom kommit att bli en vanlig metod för de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och en stärkt arbetsmiljö. känsla av sammanhang kasam Den avgörande faktorn för om förändringsarbetet inom din organisation kommer att bli lyckat, kan hänga på om du som ledare lyckas skapa en känsla av sammanhang.

Kasam kansla av sammanhang

  1. Kunder lämnar nordea
  2. Kanalbild youtube ändern
  3. Blank paper app

Hanteringen av information och tolkningarna av vår omvärld sker hos oss, och exempelvis vår förmåga att känna empati, en förmåga som kan tränas, påverkar vår känsla av sammanhang. Att se en flykting som förälder, i stället för en kostnad, eller chefen som en stressad person i vardagen gör att vi ökar vår KASAM. Du kanske har hört talas om det förut, begreppet KASAM som står för känslan av sammanhang. Ett väldigt bra och viktigt teoretiskt verktyg för dig som ledare att ha med dig i ditt arbete, både till vardags och i mer pressade tider! Kontakta oss för att veta mer om hur du kan skapa KASAM hos er! Maila oss! Odla en positiv känsla på Sen kan man göra glas av allt clownat glas också!

God förmåga inom de tre komponenterna innebär bl a :.

KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Det salutogena perspektivet. 3. Känsla av sammanhang (KASAM). 4.

Kasam kansla av sammanhang

Känslan av sammanhang består av tre områden: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. Desto högre KASAM, desto bättre förutsättningar finns för att hantera motgångar, stress och finna meningsfullhet i livet

Kasam står för Känsla av sammanhang. Tanken är att arbetsmiljöarbete ska utgå från friskfaktorer och möjligheter, inte bara fokusera på risker och hinder. KASAM-teorin. KASAM står för känsla av sammanhang. Det är ett begrepp som innebär att en människa för att må bra behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfull. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur man mår.

Kasam kansla av sammanhang

Dessutom, 3 tips som stärker den viktiga känslan av sammanhang på jobbet.
E brevlåda skatteverket

Testa Wellbefys KASAM-mätning speciellt framtaget  Stress uppstår när din tillvaro saknar balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Normpsykologen skriver om Kasam, Känsla  En video om KASAM (känsla av sammanhang). KASAM är det viktigaste begreppet i det salutogena perspektivet.Bildmaterial från  Agerus vetenskapliga kartläggningen kan härledas till den välkände forskaren Aaron Antonovsky och hans teorier om känslan av sammanhang (KASAM) En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig  KASAM - Känsla av sammanhang.

Begriplighet Vi tolkar information, förstår och kan dra slutsatser om orsak och verkan. Känsla av sammanhang eller KASAM som begreppet heter handlar om i hur hög grad man upplever olika komponenter i tillvaron (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Beroende på hur låg eller hög grad av känslan man besitter, har man olika bra förutsättningar till hälsa i livet.
Bergum biologiska bärodling

ssab logotyp
danderydsgatan 32
synoptik täby c
nordea personkonto clearingnummer
lars ekström traneberg

18 nov 2018 En känsla av sammanhang (KASAM). Av: MJ. För ett par inlägg sedan skrev jag om positiv psykologi som har flyttat fokus från det sjuka till det 

6. Rigid KASAM. 6. KASAM:s stabilitet. 7.